Billedet på sidehoved
 • Sdr.Bjert Centralskole
 • Engløkke 5c, 6091 Bjert
 • 79 79 78 70
 • bjertskole@kolding.dk
 • 5798005331551
Billedet på sidehoved

Opslagstavlen

 • ikon
  Maj 2018
  Information om
  sidste skoledag 2018
   
   
  Kære forældre til elever i 9.-10. klasse
   
  Onsdag den 30. maj er det tid til at fejre sidste skoledag for afgangsklasserne.
  Det er en dag, som jeres barn har set frem til længe og har meget store forventninger til.
   
  Vi vil gerne fra SSP (samarbejdet mellem Skole-, Socialforvaltning og Politiet) medvirke til at det bliver en god dag.
  Det er derfor vigtigt, at vi får et samarbejde med forældre og de unge om at nå dette mål.
   
  Dagen starter typisk med at de unge er på skolerne om formiddagen. Skolerne bestemmer selv hvornår eleverne skal forlade skolen.
   
  I Kolding er der en lang tradition for, at de unge samles på græsset foran Koldinghus.
  For at sikre at dagen forløber fredeligt, vil der være repræsentanter fra SSP til stede ved Koldinghus, som har arrangeret opstilling af toiletter, et telt med musik og DJ m.m. Teltet er alkoholfrit område.
  Som forældre er I meget velkommen til at kigge forbi mellem kl.11.00-17.00.
   
  Der er mange traditioner og myter, som bliver videregivet til de unge. En af disse handler om alkohol og enorme branderter på sidste skoledag. Vi oplever hvert år nogle FÅ unge, som ikke når ret langt hen på eftermiddagen, før det går galt. Men det store flertal af vores unge kommer fint gennem dagen.
   
  Vi vil derfor med dette brev opfordre jer, som forældre, til at sætte klare rammer for dagen. Det vil være godt at I på hjemmefronten drøfter og aftaler de praktiske forhold omkring jeres barn og sidste skoledag.
  Ligeledes er det også en god ide af aftale, hvad der skal ske efter kl. 17.00.
   
  Med venlig hilsen
  SSP samarbejdet i Kolding
   
  Uffe Weilmann Rasmussen den 25-05-2018
 • I forbindelse med at Kolding Kommune besluttede, at nedlægge Skole- og SFO-tilbud på den ene af Sdr. Bjert Centralskoles to afdelinger pr. 1. august 2018, er der et ønske om at kunne tilbyde nyt job til de lærere og pædagoger, der bliver berørt. Derfor har vi i Med-udvalget aftalt proces og tidsplan, der giver medarbejderne de bedste muligheder.
   
  Jo hurtigere det er klart hvilke ni medarbejdere, der er berørt – jo hurtigere kan Børne og Uddannelsesforvaltningen hjælpe alle videre til nyt job. For at vi formelt kan gå i gang med at se på, hvor de ni medarbejdere helt konkret kan få nyt job, har det været nødvendigt at varsle forflyttelser af dygtige og gode medarbejdere. Jeg har stor forståelse for den usikkerhed, det skaber.
   
  De øvrige skoler i kommunen skal fremadrettet se om de berørte medarbejdere kan tages i betragtning, før de slår en stilling op. Det giver medarbejderne en fortrinsret, når der bliver slået en pædagog-/lærerstilling op. Dertil skal siges, at der pt. er 14 ledige pædagog- og lærerstillinger slået op i Kolding Kommune, så der bliver brug for alle hænder.
   
  Ingen medarbejdere er derfor blevet opsagt, og da der løbende er en del ledige stillinger ved kommunen, er forvaltningen overbeviste om, at omplacering lykkes, så der ikke sker afskedigelser som følge af arbejdsmanglen.
   

  Med venlig hilsen
  Uffe Rasmussen
  Skoleleder
   
  Uffe Weilmann Rasmussen den 24-05-2018
 • Indlæg fra skolebestyrelsen omkring lukning af Børneuniverset

  Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede på et ekstraordinært møde den 22. maj, at nedlægge Skole- og SFO-tilbud på den ene af Sdr. Bjert Centralskoles to afdelinger – Børneuniverset i Sdr. Stenderup – pr. 1. august 2018. Børneuniversets børnehavetilbud fortsætter, men som en afdeling af en lokal daginstitution.

  Selvom lukningen ikke kommer helt uventet, er det alligevel noget, der vel påvirke alle – både børn, personaler og forældre. Indskolingsbørnene fra Børneuniverset og Sdr. Bjert skal blandes, og alle børn i indskolingen vil få nye klassekammerater. Nedlæggelsen betyder, at der samlet set skal nedlægges 9 stillinger på Sdr. Bjert Centralskole i SFO og indskoling, så lukningen påvirker i høj grad også hele personalet i skole, SFO og børnehave på Sdr. Bjert Centralskole. Vi forældre får en opgave i at bakke op, støtte og hjælpe for at gøre overgangsprocessen så let som mulig for alle.

  I skolebestyrelsen har vi fastlagt den politik, at børnene fra Børneuniverset bliver indplaceret i eksisterende klasser i Sdr. Bjert. Det har vi gjort, fordi der er tale om små børn, der er i gang med at lære at gå i skole – ingen, hverken børn fra Børneuniverset eller Sdr. Bjert har gavn af en fuldstændig opsplitning af klasserne.

  Princippet bliver derfor, at lærere og pædagoger fra Sdr. Bjert og Børneuniverset samarbejder om at lave en indplacering af børnene fra Børneuniverset, så de indplaceres i den eksisterende klasse sammen med de venner fra Børneuniverset, der giver de bedste klasser. Det betyder også, at to klasser på samme klassetrin kan få forskellige størrelser, hvis personalet vurderer, at det giver den bedste indplacering af børnene fra Børneuniverset. Politikken er lavet med det mål for øje at skabe den bedte trivsel for alle vores børn – ikke for at skåne nogle frem for andre, og der var bred enighed i bestyrelsen om, at det var den bedste løsning.

  Skolebestyrelsen har til det sidste forsøgt at påvirke beslutningen om at lukke Børneuniverset. Vi har set det, som vores opgave at forsvare og bevare begge de to fantastiske og gode afdelinger, som Sdr. Bjert Centralskole lidt endnu består af. Vi synes – som vi også har gjort opmærksom på - at Børneuniverset har fået en urimelig hård levetid, hvor der jævnligt er blevet skabt usikkerhed om Børneuniversets fortsatte eksistens fra forvaltning og politikeres side. Vi er dybt imponeret over de medarbejdere i Børneuniverset, der på trods af lukningstrusler og usikkerhed har knoklet og er lykkedes med at skabe et godt, trygt, udviklende og pædagogisk nytænkende tilbud med en struktur, der ikke er set før i Kolding Kommune. Vi skylder jer en stor tak for, at I professionelt, samvittighedsfuldt og kompetent har passet jeres arbejde uanset den virak, der har været.

  Lukningen skaber bekymring hos os for fremtiden, fordi den risikerer at få børnetallet, og dermed det samlede børnebefolkningsgrundlaget, til at falde på hele Stenderuphalvøen. Derfor er det vigtigt, at vi – selvom strukturen i skoletilbuddet bliver ændret pr. 1. august 2018 – arbejder for og udvikler Sdr. Bjert Centralskole, så den bliver ved med at være et rigtig godt skoletilbud.
  Birgitte Nygård Jepsen den 23-05-2018
 • ikon
  Nyt fra Kolding bibliotek
  Hogwarts Ekspressen kører fra Kolding igen d. 26. maj for de 10-14-årige. Læs evt. mere om det lige her: https://koldingbib.dk/nyheder/boern/hogwarts-ekspressen-koerer-igen-26-maj-2018
   
  Birthe Vedsted den 24-04-2018
 • ikon
  PPR tilbyder igen i foråret åben rådgivning til forældre til ængstelige børn. I alt 6 onsdage fra 14-16

  Mere information finder I i den vedhæftede invitation.
  Lene Due Mejlgaard den 13-04-2018
 • Orientering om den nationale trivselsmåling i folkeskolen
   
  Kolding Kommunes folkeskoler gennemfører i perioden den 20. marts til 31. maj 2018 den årlige trivselsmåling i folkeskolen.
   
  Undersøgelsen gennemføres elektronisk. Undervisningsministeren har besluttet, at det, som en nødløsning, i 2018 skal være muligt at besvare undersøgelsen anonymt via et papirskema. Læs mere ved at følge linket nedenfor. Kontakt skolelederen, hvis I på jeres barns vegne ønsker at gøre brug af denne mulighed.
   
  Hvis I ikke foretager jer noget, gennemfører jeres barn undersøgelsen elektronisk, som sædvanlig. Skolen og kommunen har ikke adgang til besvarelserne på individniveau, men bruger resultatet af en statistisk bearbejdning af målingen. Fx i form af tabeller og analyser af trivslen på skolen eller i en klasse.
   
  Læs mere om, hvordan data i den nationale trivselsmåling anvendes i informationsbrev fra Styrelsen for It og Læring her
   
   
  Venlig hilsen
  Lars Hende Svenson
  Skolechef i Kolding Kommune
   
   
   
  Uffe Weilmann Rasmussen den 05-03-2018
 • ikon
  Søg en bog på bibl. eller tjek dine lån
  Birthe Vedsted den 12-06-2017