Billedet på sidehoved
 • Sdr.Bjert Centralskole
 • Engløkke 5c, 6091 Bjert
 • 79 79 78 70
 • bjertskole@kolding.dk
 • 5798005331551
Billedet på sidehoved

Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:

 • Samlet elevtal pr. 07-08-2018:  460 elever

 
Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal

Sdr.Bjert Centralskole
Engløkke 5 C
6091 Bjert

Tlf. 79 79 78 70
E-mail: bjertskole@kolding.dk
Web: http://sdr-bjert-centralskole.kolding.dk

Skoleleder: Uffe Rasmussen

Formand for skolebestyrelsen: Tommy Svenning Andersen

Gennemsnitlig klassekvotient

Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe:
 
 • Indskolingen (0.-2. klasse):  18,2 elever pr. klasse
 • Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 22,5 elever pr. klasse
 • Udskolingen (7.-9. klasse): 24,1 elever pr. klasse
   
  OBS. Ovenstående optælling forudsætter klassebetegnelser som 00A, 00B, 01A, 01B...
  Den automatiske optælling tager ikke hensyn til evt. specialklasser.
 

Karaktergennemsnit

Folkeskolens Afgangsprøve - 9. klasse

Skriftlig eksamen og mundtlig eksamen
 
 

Antal elever pr. pc

Antal elever pr. pc:
 
 • 2,3 elever pr. pc 
 

Antal lærere

Opgørelse over antallet af lærere:
 
 • Antal medarbejdere ansat i lærerstillinger pr. 08-08-2018:  36
 • Antal medarbejdere ansat i lærerstillinger ved starten af skoleåret: 36  
 • Antal medarbejdere ansat i lærerstillinger opgjort i fuldtidsstillinger: 36