Billedet på sidehoved
 • Sdr.Bjert Centralskole
 • Engløkke 5c, 6091 Bjert
 • 79 79 78 70
 • bjertskole@kolding.dk
 • 5798005331551
Billedet på sidehoved

Sdr. Bjert Centralskole... skabt af alle os...

 • Birgitte Nygård Jepsen den 23-05-2018
  Indlæg fra skolebestyrelsen omkring lukning af Børneuniverset

  Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede på et ekstraordinært møde den 22. maj, at nedlægge Skole- og SFO-tilbud på den ene af Sdr. Bjert Centralskoles to afdelinger – Børneuniverset i Sdr. Stenderup – pr. 1. august 2018. Børneuniversets børnehavetilbud fortsætter, men som en afdeling af en lokal daginstitution.

  Selvom lukningen ikke kommer helt uventet, er det alligevel noget, der vel påvirke alle – både børn, personaler og forældre. Indskolingsbørnene fra Børneuniverset og Sdr. Bjert skal blandes, og alle børn i indskolingen vil få nye klassekammerater. Nedlæggelsen betyder, at der samlet set skal nedlægges 9 stillinger på Sdr. Bjert Centralskole i SFO og indskoling, så lukningen påvirker i høj grad også hele personalet i skole, SFO og børnehave på Sdr. Bjert Centralskole. Vi forældre får en opgave i at bakke op, støtte og hjælpe for at gøre overgangsprocessen så let som mulig for alle.

  I skolebestyrelsen har vi fastlagt den politik, at børnene fra Børneuniverset bliver indplaceret i eksisterende klasser i Sdr. Bjert. Det har vi gjort, fordi der er tale om små børn, der er i gang med at lære at gå i skole – ingen, hverken børn fra Børneuniverset eller Sdr. Bjert har gavn af en fuldstændig opsplitning af klasserne.

  Princippet bliver derfor, at lærere og pædagoger fra Sdr. Bjert og Børneuniverset samarbejder om at lave en indplacering af børnene fra Børneuniverset, så de indplaceres i den eksisterende klasse sammen med de venner fra Børneuniverset, der giver de bedste klasser. Det betyder også, at to klasser på samme klassetrin kan få forskellige størrelser, hvis personalet vurderer, at det giver den bedste indplacering af børnene fra Børneuniverset. Politikken er lavet med det mål for øje at skabe den bedte trivsel for alle vores børn – ikke for at skåne nogle frem for andre, og der var bred enighed i bestyrelsen om, at det var den bedste løsning.

  Skolebestyrelsen har til det sidste forsøgt at påvirke beslutningen om at lukke Børneuniverset. Vi har set det, som vores opgave at forsvare og bevare begge de to fantastiske og gode afdelinger, som Sdr. Bjert Centralskole lidt endnu består af. Vi synes – som vi også har gjort opmærksom på - at Børneuniverset har fået en urimelig hård levetid, hvor der jævnligt er blevet skabt usikkerhed om Børneuniversets fortsatte eksistens fra forvaltning og politikeres side. Vi er dybt imponeret over de medarbejdere i Børneuniverset, der på trods af lukningstrusler og usikkerhed har knoklet og er lykkedes med at skabe et godt, trygt, udviklende og pædagogisk nytænkende tilbud med en struktur, der ikke er set før i Kolding Kommune. Vi skylder jer en stor tak for, at I professionelt, samvittighedsfuldt og kompetent har passet jeres arbejde uanset den virak, der har været.

  Lukningen skaber bekymring hos os for fremtiden, fordi den risikerer at få børnetallet, og dermed det samlede børnebefolkningsgrundlaget, til at falde på hele Stenderuphalvøen. Derfor er det vigtigt, at vi – selvom strukturen i skoletilbuddet bliver ændret pr. 1. august 2018 – arbejder for og udvikler Sdr. Bjert Centralskole, så den bliver ved med at være et rigtig godt skoletilbud.
 • ikon
  Lene Due Mejlgaard den 13-04-2018
  PPR tilbyder igen i foråret åben rådgivning til forældre til ængstelige børn. I alt 6 onsdage fra 14-16

  Mere information finder I i den vedhæftede invitation.
 • ikon
  Birthe Vedsted den 12-06-2017
  Søg en bog på bibl. eller tjek dine lån
Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen